GSM.fi - Kiinteähintaiset matkapuhelinliittymät
 


Puheluiden lopullinen minuuttihinta kiinteähintaisissa liittymissä

Tutustu eri operaattoreiden kiinteähintaisiin liittymiin

Alla on kaavio, joka havainnoillistaa yksittäisen puheluminuutin hintaa kiinteähintaisessa matkapuhelinliittymässä.

Kaaviosta on selkeästi nähtävissä se, että mitä lähemmäksi kuukausittainen matkapuhelimen käyttö menee liittymään sisältyvän minuuttirajaa, sen edullisemmaksi liittymän käyttö tulee verrattuina minuuttihinnoiteltuihin liittymiin. Kuukausittaisen rajan ylittävistä puheluista laskutetaan erikseen.

Laskennassa on käytetty esimerkkinä seuraavanlaista kiinteähintaista liittymää:

 • Liittymä sisältää 450 min puheluita /kk
 • 450 min rajan ylittävät puhelut maksavat 0,099 € / min
 • Liittymän kuukausimaksu 19,90 €Esimerkin mukaiset puheluiden minuuttihinnat eri käyttömäärillä:

 • Puhelut 100 min /kk, yksittäinen puheluminuutti maksaa siis 0,1990 € /min
 • Puhelut 200 min /kk, yksittäinen puheluminuutti maksaa siis 0,0995 € /min
 • Puhelut 300 min /kk, yksittäinen puheluminuutti maksaa siis 0,0663 € /min
 • Puhelut 400 min /kk, yksittäinen puheluminuutti maksaa siis 0,0498 € /min
 • Puhelut 450 min /kk, yksittäinen puheluminuutti maksaa siis 0,0442 € /min
 • Puhelut 500 min /kk, yksittäinen puheluminuutti maksaa siis 0,0497 € /min
 • Puhelut 600 min /kk, yksittäinen puheluminuutti maksaa siis 0,0579 € /min
 • Puhelut 800 min /kk, yksittäinen puheluminuutti maksaa siis 0,0682 € /min
 • Puhelut 1000 min /kk, yksittäinen puheluminuutti maksaa siis 0,0744 € /min

Tutustu eri operaattoreiden kiinteähintaisiin liittymiin

 

GSM.fi - Kiinteähintaiset matkapuhelinliittymät
 © Antcode Oy